Diensten

De opmars van big data in het bedrijfsleven heeft geleid tot een grote behoefte van bedrijven om data te verzamelen en hiermee hun producten en diensten te verbeteren. De econometrist is data specialist bij uitstek. Het DAT brengt door haar jonge bestaan en ambitieuze consultants een nieuwe en frisse kijk op het gebied van data-analyse. Alle leden van het team zijn gedreven econometriestudenten.

Werkwijze

Het DAT heeft een breed aanbod aan adviezen. Een potentieel project hoeft slechts aan twee condities te voldoen:

  1. Een uitgebreide dataset.
  2. Een uitdagend probleem dat vraagt om een data gedreven oplossing.

Het DAT biedt advies op maat en kan adviseren op alle gebieden die voldoen aan bovenstaande eisen. Gedreven door data baseert het team haar adviezen op uitgebreide analyses. Ook staat het DAT altijd open voor ideeën en verbeteringen vanuit haar partners. In het verleden is onder andere gewerkt met statistische software Excel, Stata, R en Python en de dataprogramma’s Google Analytics, Google Data Studio en Facebook Insights.

Projectverloop

h

De eerste week zal bestaan uit het correct vormgeven van het nieuwe project. Het helder formuleren van het probleemstuk, bekend worden met de data en het ontdekken van de grootste bijzonderheden in de data zijn de eerste prioriteiten. Binnen het team zal wekelijks vergaderd worden. Buiten de vergaderingen zal in constant overleg gericht worden gezocht naar antwoorden.

h

Na 1 à 2 weken zal een eerste overleg met u plaatsvinden via Skype of telefoon, waarin de eerste uitkomsten worden gepresenteerd. Dit zullen voornamelijk bekende feiten zijn. Dit overleg is van belang om ervoor te zorgen dat u en het team op dezelfde lijn zitten en voor u om eventuele extra wensen aan te geven.

h

Hierna zal het DAT dieper in de data duiken en zal u om de 1 à 2 weken op de hoogte worden gehouden van de voortgang via de projectleider. De intensiteit van het contact zal liggen aan het verloop van het project en uw wensen op dit gebied. Het team is erg flexibel en staat altijd open voor ideeën en opmerkingen.

h

De weken erna zal gericht worden toegewerkt naar toepasbare en nuttige adviezen voor uw bedrijf. Het DAT zorgt dat na 10 weken een volledig advies klaar is in de vorm van een presentatie en, als u daar behoefte aan hebt, een uitgebreid verslag. Het DAT streeft er naar om een stapje extra te zetten voor een uitgebreide analyse.