Over ons

Wat is VESTING?

VESTING is de studievereniging voor de bachelor Econometrics and Operations Research (EOR) en de master Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies (EORAS) aan de Rijksuniversiteit Groningen. De EOR(AS)-opleiding in Groningen hanteert een geheel Engelstalig curriculum. VESTING heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt en telt op dit moment ongeveer 650 leden. Hiervan zijn 90 studenten actief binnen de vereniging. Een van de kernpilaren van VESTING is het in de praktijk brengen van de theorie binnen de studie, wat mede heeft geleid tot de oprichting van het Data Analytics Team. In de praktijk wordt econometrie gebruikt om processen te optimaliseren, geavanceerde strategieën te ontwikkelen en op hoog niveau data-analyse uit te voeren.

Wat is het DAT?

Het Data Analytics Team is een strategy consulting team binnen VESTING, bestaande uit tweede- en ouderejaars econometriestudenten. Het DAT adviseert bedrijven en organisaties bij variërende vraagstukken omtrent data-analyse. Deze bedrijven en organisaties zijn voornamelijk start-ups, non-profit organisaties en midden- en kleinbedrijven. Het doel van het DAT is haar cliënten adviseren en tegelijkertijd haar leden laten ontwikkelen op een persoonlijk en professioneel niveau. Het DAT kenmerkt zich doordat het geen winstoogmerk heeft, waardoor betaalbare adviezen kunnen worden gerealiseerd.

Onze kernwaarden

Data driven

Alle adviezen worden ondersteund door data-analyse. Het DAT is altijd bereid een stapje verder te zetten voor een complete analyse.

Integriteit

Het DAT is zich bewust van de verantwoordelijkheden op het gebied van zorgvuldig omgaan met data. Het team gaat voorzichtig om met de data die haar wordt toevertrouwd.

Ontwikkeling

Het DAT staat voor ontwikkeling op zowel sociaal als professioneel vlak. In een project streeft het DAT naar een sfeer van continue zelfreflectie.